به گزارش افکارنیوز،

محسن پو‌رسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به برخی انتقادات در خصوص آثار حذف طرح زوج و فرد بر زیست شبانه شهر واکنش نشان داد و اظهار کرد: حذف طرح زوج و فرد نه تنها زیست شبانه را تضعیف نمی‌کند، بلکه باعث تقویت آن هم می‌شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: با اجرای طرح زوج و فرد، میل به سکونت در این محدوده افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ما تاکنون تنها 3 روز اجازه تردد به مردم را در این محدوده می‌دادیم و 3 روز دیگر آن‌ها را در خانه‌هایشان ساکن می‌کردیم، گفت: با حذف طرح زوج و فرد مردم خواهند توانست که روزهای بیشتری را از محیط شهری استفاده کنند، لذا میل به سکونت هم بیشتر می‌شود.

پورسید‌آقایی خاطرنشان کرد: تاکنون‌ هم اجرای طرح ترافیک میل به سکونت را در این منطقه افزایش داده است.

لازم به ذکر است؛ مدتی پیش پورسید‌آقایی پیشنهادی مبنی بر حذف طرح زوج و فرد و پولی کردن آن را مطرح کرد که این پیشنهاد با انتقاد نظری عضو شورای شهر تهران مواجه شد.