افکارنیوز:آيا با ظهور امام زمان (ع) بين مردم تفرقه مي افتد ؟ مثل کشتن پسر پدر را در جنگ مانند زمان رسو ل الله ؟

پاسخ:

یکی از وظایف مهم حجت خدا و ولی عصر(ع) ارشاد و هدایت مردم است. خداوند انسان را خلق کرد تا با اختیار و انتخاب راه صحیح، به طرف سعادت و کمال حرکت کند. و چون انسان در این حرکت خود نیازمند به راهنمایی و هدایت است، لذا خداوند انبیا را مبعوثبه رسالت کرد تا راهنمایان مردم به طرف خوبی‌ها باشند. امامان که جانشینان پیامبر خاتم هستند، نیز در راستای هدایت گری پیامبران، به راهنمایی و ارشاد مردم همت گماردند و امام عصر(ع) نیز همانند دوران غیبت، در عصر ظهور راهنمای مردم به طرف خوبی‌ها خواهند بود.

البته چون در زمان ظهور همه مظاهر شرک و ظلم و فساد از بین می‌رود، لذا اگر انسان کافری دعوت حضرت را پاسخ نداد و بر کفر خود لجاجت ورزید و راه مخالفت با حضرت را در پیش گرفت سرانجامش مرگ و نابودی است. و ممکن است حتی فرزند مؤمنی پدر کافر خود را بکشد. نتیجه آنکه حرکت و هدف اصلی حضرت دعوت به خدا و برقراری رابطه و یکرنگی بین مردم است. ولی اگر عده‌ای به مخالفت برخواستند و به دنبال ایجاد آلودگی در میان جامعه انسانی بودند از بین خواهند رفت.منبع.www.mahdi۳۱۳.com