هفته نامه سلامت نوشت:
دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه کارولینای شمالی که نتایج تجربه‌هایشان را روی موش‌های بر منتشر کرده‌آند، می‌گویند عبور دادن امواج ماورای صوت از بیضه‌ها می‌تواند شمارش اسپرم را کاهش دهد. آنها می‌گویند متقاعد شده‌اند این روش در صورت تحقیق بیشتر می‌تواند در انسان‌ةا نیز به کار رود. این پژوهشگران به سرپرستی دکتر جیمز تسوروتا با چرخاندن پروب امواج ماورای صوت پرفرکانس(۳ مگا هرتز) به دور بیضه‌ها توانستند سراسر این اندام‌ها را از سلول‌های زایا خالی کنند.

به گفته آنها بهترین نتایج هنگامی به دست میآید که دو جلسه ۱۵ دقیقهای کاربرد اولتراسوند با فاصله دو روز انجام شود. برای اینکه بین پوست و پروباولتراسوند ارتباط ایجاد شود، از محلول نمکی استفاده میشود و بیضهها تا ۳۷ درجه سانتیگراد گرم میشوند. به گفته پژوهشگران، این روش توانسته است شمار اسپرم را تا صفر کاهش دهد.