به گزارش افکارنیوز،

در جلسه علنی امروز شورای شهر، طرح یک فوریتی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص «دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره ۲۶» با ۱۴ موافق و ۴ مخالف تصویب شد.