به گزارش افکارنیوز،

نمایی زیبا از حمام تاریخی سلطان احمد در کاشان که قدمت آن به دوره صفویه برمیگردد.