به گزارش افکارنیوز،

علی امام در خصوص 70 واگن دپوشده مترو تهران در گمرک بندرعباس گفت: اجازه ترخیص 30 درصد واگن‌ها صادر شد اما به تعویض مدیران گمرک بندرعباس خوردیم.

وی با بیان اینکه 70 میلیارد تومان هزینه گمرکی و ارزش افزوده واگن‌ها است، گفت: 42 تا 43 میلیارد تومان هزینه ارزش افزوده است که گمرک نامه‌نگاری با دارایی انجام داد که ما این رقم را تقسیط کنیم اما دارایی قبول نکرد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه ادامه داد: به دنبال راهکاری  برای تأمین منابع هستیم تا بتوانیم 70درصد باقیمانده را هم ترخیص کنیم.