به گزارش افکارنیوز،

 این محله همراه با محله‌های ارگ، دولت، سنگلج، بازار و چاله‌میدان، تهرانِ عصر ناصری را شکل می‌دادند.با وجود گسترش شهر تهران و مدرن شدن شهرنشینی با ساخت برج های سر به فلک کشیده اما همچنان در بیشتر این محله ها ،کوچه های قدیمی و باریکی را میتوان یافت که تا حدی دست نخورده باقی مانده اند.