به گزارش افکارنیوز،

 الهام فخاری عضو شورای شهر تهران پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص‌ از مؤسسه همشهری توسط حجت نظری گفت: در این گزارش همه جزئیات آورده نشده و تنها خلاصه‌ای از گزارش اصلی است که گزارش اصلی بسیار مفصل است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مشت نمونه خروار‌ است، اظهار کرد: از همه همکاران می‌خواهم تا با رأی مثبت به تحقیق و تفحص کمک کنند تا یکی دیگر از ابزارهای شفافیت و بهبود سیستم با روش قانونی تحقیق و تفحص انجام شود.

فخاری‌ تصریح کرد: اگر اعضا به تحقیق و تفحص رأی دهند موارد خارج از نوبت در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود و نتیجه آن هم به شورا اعلام خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به حاضر نشدن حناچی‌ در جلسه امروز گفت: انتظار می‌رفت به خاطر اینکه این تحقیق و تفحص، اولین تحقیق و تفحص شورا است آقای شهردار هم در این جلسه حاضر می‌شد.