به گزارش افکارنیوز،

لیلا نظری با بیان اینکه هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد،‌گفت: روز گذشته نیز هوا در شرایط سالم قرار داشت و شاخص ۷۲ بود.

وی ادامه داد:در حال حاضر شاخص الودگی ۸۰است و هوا در شرایط سالم قرار دارد این در حالی است که استاندار  شاخص الودگی ۱۰۰است.

به گفته نظری،‌توسعه حمل و نقل عمومی می‌تواند در کاهش ترافیک و آلودگی تهران نقش بسزایی داشته باشد.