به گزارش افکارنیوز،

محمد علی کوزه گر معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت:سازمان بهزیستی به معتادان بهبود یافته‌ای که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند و زیر نظر سازمان ترک کرده باشند و همچنین معاونت پیشگیری سازمان نیز تایید کند که سه سال از ترک کردن آن‌ها می‌گذرد باتوجه به شرایطی که برای مددجویان در نظرگفته شده ازتسهیلات و کمک هزینه‌های خرید مسکن بهره مند می‌شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه لفظ تعلق گرفتن مسکن را باید از ادبیات سازمان بهزیستی حذف کنیم چرا که ایجاد انتظار و توقع برای افراد تحت پوشش می‌کند اضافه کرد: تسهیلات و تمهیداتی برای تامین مسکن از طرف خود مددجویان اقدام می‌شود و سازمان بهزیستی کمک هزینه‌هایی را برای آن‌ها پرداخت می‌کند.

کوزه گر ادامه داد: برای خرید خانه توسط مددجویان بخشی آورده خودشان است و بخشی هم کمک سازمان است به صورتی که در شهر‌ها ۱۰ میلیون و در روستا‌ها ۸ میلیون به مددجویان به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از تسهیلاتی که به معتادان بهبودیافته در زمان خرید خانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد وام بانک مسکن است اضافه کرد: وامی که برای مددجویان درنظرگرفته شده است و از طریق بانک مسکن در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود ۲۵ میلیون تومان در روستاهاست و ۴۰ میلیون تومان در شهرهاست  به شرط اینکه وارد مسکن مهر شوند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی کشور افزود:از سال ۹۰ تا به حال ۱۳۵۰ نفر از معتادان بهبود یافته‌ای که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند در شهر‌ها و روستا‌ها تسهیلات وام و کمک هزینه‌های سازمان را برای خرید خانه دریافت کرده‌اند.