به گزارش افکارنیوز،

تصویری از میزان جیره ماهانه هر زندانی در ندامتگاه فشافویه تهران در زیر آمده است.