به گزارش افکارنیوز،

جمشید تقی زاده، اظهار داشت: در سال گذشته اعتبار بیمه تکمیلی بازنشستگان هزار میلیارد تومان بوده است که امسال به ۱۴۰۰ میلیارد افزایش یافته است.

وی افزود: سقف تعهدات انواع خدمات نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است.

تقی زاده گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان برای بخش پاراکلینیکی اختصاص داده شده است و همچنین ۳۴ هزار بیمار خاص و صعب العلاج علاوه بر سقف تعهدات قرارداد برای دارو و سایر خدمات بیش از سقف پرداخت می‌شود و همچنین برای بیمارانی که توان مالی کافی ندارند نیز تمهیداتی جهت پوشش هزینه‌ها دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت بخشی از طرح الکترونیکی شدن تمامی فرآیند‌های بیمه تکمیلی درمان است، افزود: در طرح حذف تدریجی صدور حواله و معرفی نامه اجرایی می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد: کاهش مراجعات حضوری حذف بروکراسی اداری شفافیت منابع و هزینه‌ها از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

تقی زاده گفت: سهم هر بازنشسته برای بیمه تکمیلی ۳۰ هزار تومان در ماه است که حداکثر صندوق یک خانواده چهار نفره را بیمه می‌کند.