به گزارش افکارنیوز،

قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران گفت: بر اساس شواهد و اعلام مراجع ۹ نفر در حادثه روز گذشته دانشگاه آزاد اسلامی فوت شده اند.

وی گفت:  برحسب اعلام افراد حاضر در دانشگاه و همچنین برخی مدارک و شواهد اسامی ۸ نفر از متوفیان حادثه روز گذشته دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات عبارتند از:
رحمان عقلمند
نگار باب الحوائجی
سجاد پور احسان
علی حسین زاده
احسان صفائی
محمد جواد هوشنگی راد
محمد علی ابوالحسنی
و سارا ابوالحسنی
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران خاطرنشان کرد: البته یک خانم دیگر هم در بین فوت شدگان وجود دارد که فعلاً مجهول‌الهویه محسوب می‌شود.

وی گفت: از خانواده این ۹ متوفی تقاضا می شود برای تعیین هویت دقیق تر فوت شدگان به پزشکی قانونی واقع در کهریزک مراجعه کنند.

شهریاری خاطرنشان کرد: با مراجعه به این افراد اقدامات لازم جهت شناسایی دقیق تر انجام می‌گیرد.