به گزارش افکارنیوز،

یکی از دانشجوهای حاضر در صحنه حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات در استوری اینستاگرام، جزئیات این حادثه را اینگونه شرح داد: