به گزارش افکارنیوز،

 روز گذشته در پی حادثه‌ای تلخ در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتمتأسفانه جان راننده و 10 نفر از دانشجویان کشورمان از دست رفت.

هرچند که علت اصلی این حادثه در دست بررسی است و مستهلک بودن اتوبوس‌ها هم در وقوع چنین اتفاقی بی‌تاثیر نیست اما از روز گذشته برخی از کاربران با انتشار تصویری مدعی شدند همین اتوبوس روز گذشته هم دچار حادثه شده بوده و به جدول های مسیر برخورد داشته است.

 

 

 

اما تصویری که از حادثه ترمز بریده منتشر شده و مقایسه آن با اتوبوس حادثه دیده روز گذشته نشان از تفاوت های این دو اتوبوس می‌دهد.

اتوبوسی که روزهای گذشته حادثه دیده