به گزارش افکارنیوز،

 محمد حسن چراغعلی معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران از وصول ۳۴ میلیارد ریالی جریمه محکوم علیه فرآورده‌های نفتی در تهران خبر داد و اظهار کرد: محکوم علیه مذکور به اتهام قاچاق مقادیر متنابهی فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، از سوی شعبه ۲۷ رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات تهران به پرداخت مبلغ ۶۹ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۲۶۲ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و پرونده برای اجرای حکم به این معاونت ارسال شد.

معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: باتوجه به تقاضای عفو محکوم علیه، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۱۳۱ هزار ریال (نصف جریمه) اخذ و به صندوق دولت واریز شد.