به گزارش افکارنیوز،

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح اظهار کرد: در حد امکان سربازان در شعاع ۳۰۰ کیلومتری از محل زندگی‌شان به کار گرفته می‌شوند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: البته در بعضی موارد، امکان رعایت ۳۰۰ کیلومتر وجود ندارد و  تلاش می کنیم به کارگیری سربازان در این شعاع از محل زندگی‌شان تحقق پیدا کند.

سردار کمالی گفت: در حال حاضر برخی سربازان  در ۱۰۰۰ کیلومتری محل زندگی‌شان در حال خدمت هستند و با ایثار و از خود گذشتگی در حال دفاع از حریم امنیت وطن هستند.