در اولین روز های زمستان شهر اردبیل با ورود سامانه سرد و بارشی، بارش شدید برف توام با برودت دمای هوا اکثر شهرها و مناطق کوهستانی استان اردبیل را فرا گرفت و سفید پوش شد.

کد خبر: 826407