به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ محمد رارقی اظهار داشت: رانندگان در مواقع اضطراری مانند خرابی خودرو و... برای توقف در حاشیه محور‌هایی که سرعت تردد خودرو‌های عبوری بالا است، حتماً از علائم ایمنی استفاده کنند. در هنگام روز مثلث خطر را در فاصله ۷۰ متری عقب خودرو و در هنگام شب و جا‌هایی که دید محدود است، در فاصله ۲۵۰ متری عقب خودرو قرار دهند.

وی  افزود: با توجه به تعدد زیاد تصادفات در شهر تهران به‌علت توقف در حاشیه محورها، توصیه می‌شود رانندگان عبوری نیز برای جلوگیری از وقوع تصادفات با احتیاط و توجه کامل به جلو رانندگی کنند.