به گزارش افکارنیوز،

بی احتیاطی در رانندگی، واژگونی خودروی سواری و مصدومیت راننده جوان را در پی داشت.