به گزارش افکارنیوز،

در جریان سرکشی گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران از یک نانوایی، وسایل استعمال مخدر صنعتی را کشف کردند.