به گزارش افکارنیوز،

علی الهیار ترکمن گفت: در لایحه بودجه ۹۸ توجه به کارکرد اصلاحات ساختاری مورد توجه است که به اثربخشی منابع کمک می‌کند که به عنوان مثال می‌توان به کاهش استفاده دولت از منابع ارزی و اصلاحات فرایندی در آموزش و پرورش اشاره کرد. 

وی اضافه کرد: در سال ۹۶ حدود  ۱۱.۳ درصد از منابع بودجه عمومی به آموزش و پرورش اختصاص دارد که این رقم در سال ۹۸ به ۱۳.۹ درصد رسیده است البته بدون اعتبار رتبه‌بندی این رقم ۱۳.۴ درصد است.

الهیار افزود: ۱۳ ردیف اعتبار در بودجه آموزش و پرورش به غیر از سازمان‌ها داریم که رشد داشته‌اند به عنوان ردیف اعتبارات آموزش و پرورش استان‌ها ۲۵ درصد رشد دارد.

وی به تعداد دانش‌آموزان و کارکنان آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تعداد دانش‌آموزان در بودجه ۹۸ تعداد ۱۲.۳ میلیون نفر است و تعداد کل کارکنان آموزش و پرورش ۹۵۷ هزار و ۸۰۰ نفر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش افزود: در لایحه بودجه ۹۸ رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق و مزایاست؛ سرانه دانش‌‌آموزی ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان است،  سرانه ورزشی ۷۶۰۰ تومان و سرانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ۲۵۵ هزار تومان برای جامعه هدف پیش‌بینی شده است.