به گزارش افکارنیوز،

در حکم کاظمی آمده است: انتظار می‌رود در مجموعه سیاست‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات خود را بر اساس برنامه‌های اعلام شده برای اداره شهر تهران و در چارچوب قوانین و مقررات و اسناد فرادستی با رعایت حقوق مردم تنظیم و عمل کنید.