به گزارش افکارنیوز،

گذرگاه ساحلی جاینت (شهرستان آنتریم) معروفترین جاذبه توریستی ایرلند شمالی، نتیجه ی یک فوران آتشفشانی باستانی است.در بلندترین مکان،۱۲متر ارتفاع دارد.

ساحل سنگی زیبا در ایرلند

ساحل سنگی زیبا در ایرلند