به گزارش افکارنیوز،

دکتر محمدعلی سپهوندی اظهارکرد: اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد به صورت یک معضل اجتماعی – روانی و بهداشتی درآمده است که کشورهای مختلف را به شدت تهدید می‌کند.

وی اضافه کرد: شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما محیط مستعدی را برای روی آوردن جوانان به اعتیاد داراست که با توجه به تلاش‌های همه‌جانیه نهادهای مختلف در روند مبارزه با این معضل اجتماعی این مشکلات هنوز پابرجاست.

سپهوندی افزود: اعتیاد یک اصطلاح عامیانه و غیرعلمی به معنای وابستگی بیمارگونه به مصرف یک یا چند نوع ماده مخدر است که سبب بروز رفتارهای جست‌وجوی مواد شده و در صورت عدم مصرف مواد موردنظر، علائم محرومیت در رفتار معتاد بروز می‌کند.

این روانشناس اضافه کرد: معتاد فردی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، وابسته به مواد مخدر یا دارو شده است.

وی ادامه داد: از عواملی که می‌تواند توان افراد را برای مقابله با اعتیاد افزایش دهد، عزت نفس بوده که به تعبیری عزت نفس قضاوت شخصی از ارزشمندی خود است.

سپهوندی گفت: روند رو به گسترش اعتیاد بنیادهای جوامع را در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تحت تاثیر قرار داده است.