به گزارش افکارنیوز،

در این جلسه که به ریاست دادستان کل کشور در حال برگزاری است رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مسئولان عالی این دانشگاه و همچنین بازپرس رسیدگی کننده به این پرونده و جمعی از کارشناسان مرتبط با این حادثه حضور دارند.

این در حالی است که در تاریخ ۴ دی ماه امسال در ساعت ۱۲:۲۱ اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در معابر داخلی این دانشگاه واژگون شد.

در این حادثه دلخراش ۱۰ ننفر از مسافران اتوبوس و راننده آن فوت شدند و این در حالی بود که بیش از ۲۵ نفر از مسافران دیگر مصدوم شدند.

پس از وقوع این حادثه دستگاه قضایی کشور برای پیگیری همه ابعاد این حادثه ورود کرد.