به گزارش افکارنیوز،

شیردل نوری با اشاره به اینکه گرگ فرار کرده از این مرکز خطری برای شهروندان ندارد، اظهار کرد: این گرگ از زمانی که دو سه هفته بیشتر نداشت به دلیل بیماری به این مرکز منتقل شده و مدت‌ها تحت درمان بود.

وی ادامه داد: گرگ مذکور اهلی است و خطری برای شهروندان ندارد. این گرگ از یک سال پیش در این مرکز نگهداری می‌شد و به زندگی با انسان‌ها عادت کرده است.

نوری با اشاره به دلیل فرار این گرگ گفت: این گرگ از صدای ماشین سنگینی که در محوطه این مرکز در حال تردد بود ترسیده و فرار کرده است.