به گزارش افکارنیوز،

ابراهیم شیخ معاون منابع انسانی شهردار تهران با اشاره به طرح کاهش و اقدام معاونت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران که اخیرا از سوی شورای شهر تهران مطرح شده است، اظهار کرد: باید از نظر ساختاری اصلاحات لازم را در شهرداری انجام دهیم.

معاون منابع انسانی شهردار تهران با بیان اینکه می‌توان با مطالعات تعداد سازمان‌ها و معاونت‌ها را کاهش داد، گفت: من با مشخص کردن تعداد برای این تصمیم مخالف هستم .

وی با بیان اینکه من دید‌گاه‌هایی داشتم که به صورت حرفه‌ای و به عنوان یک کارشناس منابع انسانی مطرح کردم، بیان کرد: قرار است موضوع کاهش و ادغام معاونت‌ها و سازمانهای شهرداری به مطالعه گذاشته شود و مهمترین کاری که باید در شهرداری انجام دهیم، یک مطالعه از جامعه است تا دغدغه‌های اعضای شورای شهر هم مورد توجه قرا گیرد.