به گزارش افکارنیوز،

جبار کوچکی‌نژاد نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بازماندگان از تحصیل، با بیان اینکه انسداد مبادی بی‌سوادی را دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: چندمیلیون بی‌سواد داریم و نرخ باسوادی ما 98 درصد است.

وی افزود: البته آنچه تهدید کننده است بازماندگی از تحصیل است، یعنی کسانی که در سن ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر هستند اما نمی‌توانند وارد شوند که در دوره ابتدایی تا متوسطه دوم وجود دارد و به‌ویژه در دوره ابتدایی خطرناکتر است.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه آمار بازماندگی از تحصیل در حال افزایش است، گفت: علت این است که در برخی روستاهای دورافتاده پوشش نداریم و اجازه خرید خدمات دادیم در حالی که آموزش و پرورش برعکس عمل کرده و در تهران خریدخدمات انجام می‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: دولت در شهرهای بزرگ خرید خدمات را به علت کمبود معلم انجام داد؛ حمل و نقل دانش‌آموزان به مدارس روستا مرکزی هم معضل است و دولت را ملزم کردیم که آن را حل کند.

وی درباره حق تحصیل کودک در لایحه حمایت از حقوق کودکان گفت: بخشی از حقوق کودک، آموزش است؛ بازمانده از تحصیل فقط به کودکان دوره ابتدایی اطلاق نمی‌شود و در دوره متوسطه هم وجود دارد؛ معتقدم باید یک دستگاه، محور جلوگیری از بازماندگی باشد.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه طبق قانون اساسی دولت موظف به پشتیبانی از تحصیل است اظهار کرد: دولت ردیفی را برای حمایت از رفع بازماندگی پیشنهاد نکرده است؛ بودجه 98، آموزش و پرورش را دچار مشکل می‌کند. تعطیلی ادارات زیرپنج هزار نفر مشکل زاست و یقیناً به افزایش بازماندگی از تحصیل می‌انجامد؛ دولت به جای کاهش 15 درصد حجم خود در بخش‌های دیگر، نوک پیکانش را به سمت آموزش و پرورش و تجمیع ساختار آموزش و پرورش گرفته است و متاسفانه آموزش و پرورش هم سکوت کرده است.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: معلمان ما در دورترین نقاط بهترین افرادی هستند که می‌توانند جلوی بازماندگی از تحصیل را بگیرند.