به گزارش افکارنیوز،

حسین نحوی نژاد معاون توانبخشی سازمان بهزیستی اظهار کرد: براساس قانون برنامه ششم مستمری بگیران کمیته امداد امام (ه) و بهزیستی باید هر ساله ۲۰ درصد از دستمزد مصوب را دریافت کنند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه براساس دستمزد تعریف شده شورای عالی کار سالانه  ۱۵ تا ۲۰ درصد به مستمری افراد تحت پوشش اضافه می‌شود، گفت: براساس ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هم مستمری این افراد باید  ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد باشد.

نحوی نژاد تصریح کرد: بعید است با شرایطی که بودجه سال ۹۸ دارد بتوانیم به قانون جامع برسیم، اما تلاش ما این است که علاوه بر افزایش مستمری ۲۰ درصدی که هر سال پرداخت می‌شود، میزان آن افزایش یاید.

وی با بیان اینکه باید منتظر تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مستمری مددجویان باشیم، خاطرنشان کرد: پیشنهاد سازمان بهزیستی اجرای قانون و موافقت با پیشنهاد ۱۰۰ درصدی افزایش مستمری مددجویان است.