به گزارش افکارنیوز،

درخت سیبی که "نیوتن" در زیر آن مشغول استراحت بود و پس از افتادن سیبی در مقابلش بصورت اتفاقی جاذبه را کشف کرد در شهر "گرانتام" انگلیس قرار دارد.