به گزارش افکارنیوز،

خودروی پیکانی که با آینه کاری تزئین شده است ...