به گزارش افکارنیوز،

آپیا آکوتو معلم ۳۳ ساله برای آموزش این برنامه به دانش آموزانش تمام صفحات word را با گچ های رنگی روی تخته سیاه می کشد و ثابت کرده است که می توان حتی بدون سیستم های کامپیوتری علم کامپیوتر را به دست آورد. او بعد از منتشر کردن تصاویری از این کلاس در فضای مجازی نامش بر سر زبان ها می چرخد.معاون آموزش جهانی مایکروسافت آنتونی سالسیتو او را به عنوان معلمی که تمام موانع و مشکلات را کنار می زند تا بتواند نیازهای دانش آموزانش را برطرف کند تحسین می کند.