به گزارش افکارنیوز،

 وزیر کشور در حاشیه صد و دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا راهکاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از فضای مجازی وجود دارد یا خیر، گفت: این موضوع در جلسه مطرح شد و بین همه اعضا این موضوع مشترک بود که هیچگونه نظارت منطقی و هیچ قانونی که رفتار در فضای مجازی را نظارت کند و مجوزهای لازم را ارائه دهد وجود ندارد.

وزیر کشور افزود: خانواده‌ها نگران فرزندانشان هستند و مراجعات بسیاری دارند که این فضای باز و غیرمدیریت شده آسیب رسان است. مقرر شد که قوانین و مقررات، روش‌ها و شیوه‌هایی که بتواند تضمین، اطمینان و ثبات بیشتری را در خصوص استفاده از این فضا ایجاد کند به طور حتم تعیین می‌شود. 

رحمانی فضلی در ادامه اظهارداشت: موضوع رسیدگی به فضای مجازی از اختیارات و وظایف شورای عالی فضای مجازی استو ما به عنوان شورای اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم که در این مکان بررسی‌ها انجام شود؛ اگر آنها تمایل داشته باشند شورای اجتماعی آمادگی دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره‌گرفتن از شیوه‌هایی که در دنیا اعمال می‌شود و همچنین در کشور ما نیز بعضاً پیشنهاد شده به یک جمع‌بندی برسیم که نهایت آن استفاده مطلوب و منطقی از فضای مجازی و دفع مضرات آن است.