به گزارش افکارنیوز،

محمدجواد حق‌شناسی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در‌با‌ره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۸ پیشنهاد بر‌ا‌ی تغییر نام معابر و خیابان‌ها ‌‌اظهار داشت: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محله هزارسنگ واقع د‌ر شمال درکه به کوهساران، خیابان بینام واقع د‌ر بزرگراه شهید صیاد شیرازی به اراج، پل بینام واقع د‌ر ۳۵ متری افتخاری و بزرگراه امام علی(ع) به شهیدان دارآباد، خیابان پانزدهم واقع د‌ر خیابان شهید سمندری به شهید عباس معنوی، کوچه ۲۳ شرقی واقع د‌ر بلوار فردوس به نام شهید کریم فاتح داریانی، خیابان یکم حدفاصل خیابان شهید ابراهیمی پور و خیابان حسن‌آباد به نام شهید محمدرضا خزاعی، بن‌بست ساداتیه واقع د‌ر ۱۵ خرداد به نام شهید مرتضی حسینی چترساز و پیشنهادی نیز د‌ر خصوص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نامگذاری معبری به نام شهدای سانچی مطرح شد.

پس از بررسی‌های اعضای شورای شهر تهران نام محله هزار سنگ به کوهساران واقع د‌ر شمال درکه رأی نیاورد و دیگر موارد به تصویب اعضای شورای شهر رسید.