گروه اجتماعی- بر اساس آمار منتشر شده از ثبت احوال 5 عامل بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها و تومورها، بیماری های دستگاه تنفسی، حوادث غیرعمد و بیماری های عفونی مهم ترین دلایل مرگ های ثبت شده هستند.

به گزارش افکارنیوز، براساس آخرین یافته های به دست آمده در سازمان ثبت احوال کشور، متناسب‌ترین شیوه برای بررسی وضعیت تغییرات رویدادهای حیاتی، محاسبه میزان‌های رویدادها در بازه‌های سالانه است.

از این طریق میزان رویداد حیاتی بر پایه آخرین بازه زمانی ۱۲ ماهه به دست می‌آید و می‌توان از تغییرات میزان رویدادهای حیاتی در بازه‌های سالانه با لحاظ جمعیت در معرض رویداد مطلع شد. به عنوان مثال، میزان عمومی ولادت کشور از ۱۹.۲ در یک ساله منتهی به شهریور ۱۳۹۶ به ۱۸ در یک ساله منتهی به شهریور ۱۳۹۷ تنزل یافته است.

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور میانگین سنی مردان فوت شده بیش از 62 سال و برای زنان حدود 67 سال است که این الگو تقریبا در سراسر کشور یکسان است. همچنین بیماری‌های قلبی و عروقی بیشترین علت مرگ و میر ایرانیان است و پس از آن بیماری‌های دستگاه تنفسی و انواع سرطان‌ها و تومورها مهمترین دلایل فوت ایرانیان هستند.

با بررسی داده‌های آماری در بین استان‌های کشور سه استان خوزستان، ایلام و البرز به ترتیب با 45، 48 و 54 درصد بیشترین تعداد مرگ و میرها به علت ایست قلبی را داشته‌اند. همچنین در خصوص فوت به علت بیماری‌های دستگاه تنفسی استان‌های قم با 18 درصد و کرمان با 16 درصد بیشترین تلفات را داشته‌اند.

بیشترین علت مرگ و میر در کودکان کمتر از 5 سال بیماری های عفونی است آمار مرگ و میر بر اثر بیماری های عفونی در استان تهران و قم بیش از سایر استان ها است و کمترین میزان مرگ ومیر بر اثر بیماری های عفونی در استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و چهارمحال بختیاری است.

لازم به ذکر است از سن 5 تا 49 سال حوادث غیرعمدی بیشترین دلیل مرگ افراد است.

 فراوانی مرگ و میر ایرانیان به ترتیب بیشترین آمار فوتی نسبت به جمعیت استان وعلت‌های اصلی فوت به شرح زیر است:

1- خراسان جنوبی:  بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماری‌های تنفسی

2- خراسان رضوی: بیماری‌های قلبی و عروقی - بیماری‌های تنفسی - انواع سرطان‌ها

3- خراسان شمالی: بیماری‌های فلبی و عروقی - علایم تعریف نشده و مبهم - سرطان‌ها

4-خوزستان: بیماری‌های قلبی و عروقی - حوادث غیر عمد - سرطان‌ها

5-زنجان: بیماری‌های قلبی و عروقی - سرطان‌ها - علایم تعریف نشده و مبهم

6- سمنان: بیماری‌های قلبی و عروقی - بیماری‌های تنفسی - انواع سرطان‌ها

7- سیستان و بلوچستان: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - حوادث غیر عمد

8 - فارس: بیماری‌های قلبی و عروقی - سرطان‌ها -حوادث غیر عمد

9- قزوین: بیماری‌های قلبی و عروقی - سرطان‌ها - علایم بد تعریف شده و مبهم

10 - آذربایجان شرقی: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - سرطان‌ها

11- آذربایجان غربی: بیماری‌های قلبی و عروقی - علل نامعلوم - سرطان‌ها

12- اصفهان: بیماری‌های قلبی و عروقی -سرطان‌ها - علایم بد تعریف شده و مبهم

13- البرز: بیماری‌های قلبی و عروقی - بیماری‌های تنفسی - انواع سرطان‌ها

14- ایلام: بیماری‌های قلبی و عروقی -علایم بد تعریف شده و مبهم - حوادث غیر عمد

15- بوشهر: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - حوادث غیر عمد

16- تهران: بیماری‌های قلبی و عروقی - بیماری‌های تنفسی - انواع سرطان‌ها

17- چهارمحال و بختیاری: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - علل نامعلوم

18-قم: بیماری‌های قلبی و عروقی - بیماری‌های تنفسی - بیماری‌های عفونی و انگلی

19- کردستان: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و نامعلوم - علل نامعلوم

20- کرمان: بیماری‌های قلبی و عروقی - بیماری‌های تنفسی -علایم بد تعریف شده و مبهم

21- کرمانشاه : بیماری‌های قلبی و عروقی - انواع سرطان‌ها - علایم بد تعریف شده و مبهم

22- کهگیلویه و بویراحمد : بیماری‌های قلبی و عروقی - سرطان‌ها - حوادث غیر عمد

23- گلستان : بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم -سرطان‌ها

24- گیلان: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعرف شده و مبهم - سرطان‌ها

25- لرستان: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - سرطان‌ها

26- مازندارن: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - سرطان‌ها

27- استان مرکزی: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - سرطان‌ها

28- هرمزگان: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - حوادث غیر عمد

29- همدان: بیماری‌های قلبی و عروقی - علایم بد تعریف شده و مبهم - بیماری‌های دستگاه تنفسی

30-یزد: بیماری‌های قلبی و عروقی - سرطان‌ها - بیماری‌های دستگاه تنفسی

علت مرگ