به گزارش افکارنیوز،

پس از وقوع زلزله ۵.۹ ریشتری عصر امروز در حوالی گیلانغرب، تاکنون ۳ پس‌لرزه با شدت ۴.۱ ریشتر و ۳.۸ ریشتر در این منطقه به‌وقوع پیوسته است.

بیشتر بخوانید

زلزله ۵.۹ ریشتری گیلانغرب را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری خورموج را لرزاند

زلزله ۴.۵ ریشتری شهر پیر فارس را لرزاند

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۱
محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی گیلانغرب
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۱۷:۱۶:۴۹
طول جغرافیایی: ۴۵.۶
عرض جغرافیایی: ۳۴.۱۷
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۹ کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
۳۳ کیلومتری سومار (کرمانشاه)
۳۷ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۵ کیلومتری ایلام
۱۳۸ کیلومتری کرمانشاه

در کمتر از ۱۰ دقیقه از این زمین لرزه، مجددا زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر این منطقه را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳.۸
محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی گیلانغرب
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۱۷:۲۴:۲۱
طول جغرافیایی: ۴۵.۶۱
عرض جغرافیایی: ۳۴.۲۳
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۳۰ کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
۳۲ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)
۳۴ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۹ کیلومتری ایلام
۱۳۷ کیلومتری کرمانشاه

در کمتر از یک دقیقه از این زمین‌لرزه، مجددا زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر این منطقه را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴.۱
محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی گیلانغرب
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۱۷:۲۵:۰۸
طول جغرافیایی: ۴۵.۷
عرض جغرافیایی: ۳۴.۲۶
عمق زمین‌لرزه: ۵ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۳ کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
۲۷ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)
۳۰ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۵ کیلومتری ایلام
۱۲۸ کیلومتری کرمانشاه

در کمتر از ۱۰ دقیقه از این زمین‌لرزه، مجددا زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر حوالی سومار را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳.۵
محل وقوع: استان کرمانشاه - حوالی سومار
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶، ۱۷:۳۳:۵۴
طول جغرافیایی: ۴۵.۵۸
عرض جغرافیایی: ۳۴.۱۳
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۸ کیلومتری سومار (کرمانشاه)
۳۱ کیلومتری گیلانغرب (کرمانشاه)
۴۳ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۴ کیلومتری ایلام
۱۴۰ کیلومتری کرمانشاه