به گزارش افکارنیوز،

نشست زمین در چهارراه مولوی باعث ایجاد اختلال در وضعیت ترافیکی خیابان شهید مصطفی خمینی (مسیر شمال به جنوب) از تقاطع سرچشمه شده است.

با توجه به ایجاد نشست و حفره زمین در این محدوده، پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ محدودیت ترافیکی لحاظ کرده است.