به گزارش افکارنیوز،

تصویری از یخ زدن نوک قو در پارک بوجوا چین در دمای ۲۰- درجه سانتی گرا در فضای مجازی منتشر شده است.