به گزارش افکارنیوز،

بر این اساس و در راستای تسریع در پرداخت مطالبات، طی هفته های اخیر سپرده های مازاد پس انداز تا سقف 5 میلیون تومان آن دسته از اعضا که تا شهریورماه سال جاری درخواست دریافت سپرده خود را ارائه کرده بودند، یکجا تسویه شد.

در این رابطه موسسه صندوق ذخیره کارکنان با پرداخت سپرده 660 نفر توانست حدود 20 درصد از صف انتظار کارکنان شهرداری تهران را برای دریافت مطالباتشان کاهش دهد.

این در حالی است که کماکان 637 نفر از بازنشستگان و 2400 نفر از سپرده گذاران مازاد پس انداز در نوبت دریافت مطالبات خود به سر می برند.

طولانی شدن دوره انتظار متقاضیان دریافت مطالبات در حالی است که برخی از سازمان های شهرداری در واریز وجوه کسر شده از حقوق کارکنانشان به حساب موسسه کماکان با تاخیر مواجه بوده و میلیاردها تومان به صندوق ذخیره بدهکارند. ارقامی که در صورت پرداخت از سوی سازمان های بدهکار می توان به سرعت بدهی اعضا را تسویه و پرداخت ها را به روز کرد.

مذاکرات و پیگیری های تیم مدیریتی موسسه صندوق ذخیره برای دریافت این مطالبات و به روزرسانی پرداخت ها در جریان است.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان و سپرده گذران مازاد و زرین موسسه صندوق ذخیره نیز طی روزهای آتی منتشر می شود.