به گزارش افکارنیوز،

مطابق با ارزیابی‌ها، تابستان امسال حدود ۴۶ درصد کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفته‌اند که بسیار چشمگیر است؛ به گونه‌ای که تنش آبی در برخی از شهرها به مناقشات اجتماعی و امنیتی تبدیل شده و از این منظر هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است.

البته در صورت ادامه وضع موجود، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تنش آب شرب در تابستان سال ۱۴۰۰ تشدید شود؛ به‌طوری که طبق بررسی‌های «بازوی پژوهشی مجلس» تا سه سال آینده حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور تحت تنش آب شرب قرار می‌گیرند. مطالعات این نهاد پژوهشی حاکی از آن است که راهکارهای مقابله با تنش آب شرب در دو دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت جانمایی می‌شوند. راهکارهای بلندمدت عمدتا بر مدیریت عرضه استوار و راهکارهای بلندمدت نیز عمدتا مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند. این در حالی است که راهکارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی تامین آب برای مقابله با تنش آب شرب، عمدتا مبتنی بر مدیریت عرضه است تا مدیریت تقاضا.

 با وجود بارش‌های مناسب و حتی سیل آسا در فصل پاییز هنوز سد‌های کشور وضعیت وخیمی دارند از این روز مدیریت مصرف در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و شرب بیش از پیش احساس می‌شود.

در کنار بارش‌های مناسب پاییز، اما فصل زمستان وضعیت بارش‌ها در محدوده نرمال تا کمتر از نرمال پیش بینی شده و این نکته حائز اهمیت است که چند سال پیاپی بارش‌هایی کمتر از نرمال به منابع آبی کشور لطمه‌های جبران ناپذیری وارد کرده است.

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 16 دی سال آبی 98ــ97 (106 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 107.8 میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (78.9 میلی‌متر) 36.6 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (34 میلی‌متر) 217.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 16 دی به 177 میلیارد و 657 میلیون مترمکعب رسید.

* پربارش‌ترین و کم‌بارش‌ترین نقاط ایران

پربارش‌ترین نقطه ایران "رامسر ــ صفارود" در استان مازندران است که در 106 روز ابتدایی سال آبی جاری شاهد ثبت 915.3 میلی‌متر بارش بوده است.

کم‌بارش‌ترین نقطه ایران، نقاطی همچون "محوطه امورآب چابهار" سیستان و بلوچستان، "رحمت‌آباد ــ ریگان" در کرمان و "تصفیه‌خانه زاهدان" در سیستان و بلوچستان است که در 106 روز ابتدایی سال آبی جاری، حتی یک قطره باران نیز در این نقاط نباریده است.

* مقایسه وضعیت بارش‌های زمستان با پاییز

پاییز امسال 213درصد پربارش‌تر از پاییز سال گذشته و 49درصد پربارش‌تر از متوسط بارش‌های پاییزی ایران در 50 سال اخیر بوده است. ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 30 آذر سال آبی 98ــ97 بالغ بر 92.1 میلی‌متر بود. در واقع متوسط بارش‌های پاییزی 1.02 میلی‌متر در روز بود.

از ابتدای زمستان سال جاری تا پایان روز شانزدهم دی‌ماه، 15.7 میلی‌متر بارش در کشور ثبت شده که این رقم، متوسط بارش‌های زمستانی را به 0.98 میلی‌متر رسانده است.

متوسط بارش‌های زمستانی تا هشتم دی‌ماه 0.25 میلی‌متر بود. افزایش متوسط بارش‌های روزانه زمستانی به مرز یک میلی‌متر، نشان از رشد بارش‌های زمستانی در دومین هفته دی‌ماه دارد.