به گزارش افکارنیوز،

محمد سالاری در نشست مدیران و شورایاران منطقه ۱۵گفت: مهم ترین چالش در حوزه بافت فرسوده، عدم هماهنگی است که شکل گیری ستاد بازافرینی شهر تهران ظرفیتی برای ایجاد هماهنگی است و موضوع بافت فرسوده که یک موضوع چند بعدی است که میبایست از طریق ستاد به طور جدی اقدامات بازافرینی پیگیری شود.

وی ادامه داد:در حال حاضر ۴۰ درصد از ۳۲۶۸ هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است اما اشکال اینجاست که صرفا نوسازی مسکن انجام شده و سایر خدمات نوسازی و زیر ساخت های محله و منطقه بطور کامل انجام نشده است.

این عضوشورا گفت: اکنون د‌ر این فرصت تاریخی که بافت فرسوده به عنوان یکی از اولویتهای دولت و شخص رییس جمهور قرار گرفته و موضوع بازآفرینی شهری در حال انجام است باید گفت که تا این موضوع بخوبی تبیین نشود نمی توانیم شاهد باز آفرینی شهر باشیم و این مهم نیازمند گفتمان سازی است.

سالاری افزود: برای تحقق بازآفرینی شهری به غیر از مشارکت شهروندان و مدیریت شهری، حضور توسعه گران و سرمایه گذاران نیز حائز اهمیت است که این موضوع منوط به اینست این اقدام برای آن ها توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی تاکید کرد: معتقدیم نوسازی بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری باید ابتدا در چند محله و بلوک شهری اجرا شود تا به الگو تبدیل شود.

سالاری بیان کرد: یکی از مهم ترین مشکلات تهران نبود مدیریت یکپارچه و واحد حریم بین شهر تهران و شهرهای اقماری آن است.

وی افزود: متاسفانه شهرهای اقماری تهران، حریم را به عنوان فرصت و منبعی برای درآمدزایی می بینند و ما نگرانیم که این فرصت اکولوژیکی و ارزشمند حریم از بین برود‌ لذا برای مدیریت هماهنگ حریم اقداماتی را در سطح کمیسیون شهرسازی و معماری شروع کردیم.