به گزارش افکارنیوز،

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: در  قضیه ساختمان قدیمی کفش ملی در خیام باید موضوع مالک و میراث را در نظر گرفت و تناقض گویی های جدی در این بین وجود دارد.

وی ادامه داد: شهردار وقت در سال گذشته به دلیل عدم همکاری مالکان کفش ملی و میراث (عدم ارائه دستور العمل ایمنی برای این بنای تاریخی) وارد عمل شد تا این ساختمان را ایمن سازی کند. قرار شد بخشی از ساختمان تخریب و بخشی هم  ایمن سازی شود که موضوع تخریب منتفی شد.

وی بیان کرد:موضوع ایمنی شهروندان مهم است و شهرداری دو تا دور این بنا را حصار کشید. بنده با نماینده میراث و نماینده کفش ملی بارها صحبت کردم و جلسه گذاشتیم اماخروجی نداشت و هنوز هم میراث دستور العمل ایمنی صادر نکرده است.

به اعتقاد نژاد بهرام، موضوع ایمنی شهروندان برای ما بسیار اهمیت دارد اما در حال حاضر ایمنی شهروندان دستمایه بروکراسی اداری میان دستگاه هاست.

وی گفت:تاکید می کنم یکسان سازی مدیریت واحد و اتخاذ تصمیم واحد باید شکل بگیرد تا مسائل اینچنینی جان شهروندان را به خطر نیندازد.