به گزارش افکارنیوز،

علیرضا عسگریان معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امدادامام خمینی (ره) کشور در نشست خبری اصحاب رسانه اصفهان با بیان اینکه خیر و احسان تاثیر شگرفی در زندگی شخصی هر انسانی دارد، گفت: سرانه صدقه تناسب ۱۰ هزار ریال روزانه است.

وی افزود جشن نیکوکاری موج خوبی را در کسب درآمد کمیته امداد می‌تواند داشته باشد همچنین در عید قربان امسال میزان مشارکت‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است البته از نظر مبلغی میزان مشارکت‌ها نزدیک به ۹۰ درصد بوده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امدادامام خمینی (ره) کشوردرادامه گفت:: استان اصفهان از نظر مبلغی میزان مشارکت‌ها میانه و جایگاهش بین ۱۴ و ۱۵ متغیر است.

عسگریان تصریح کرد: در سال جاری میزان زکات در استان اصفهان ۴۴ درصد و اکرام ایتام ۴۳ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد بودند گفت:: تا کنون ۱۵۰ هزار نفربه خودکفایی رسیدند و از چرخه حمایتی خارج شدند؛ البته در سال جاری بنا به شرایط اقتصادی ۵۰۰ هزار نفر به تعداد مددجویان اضافه شده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امدادامام خمینی (ره) کشوردرادامه به برون سپاری امور کمیته امداد تا سال آینده خبرداد و گفت:: برنامه‌های اصلی سال آینده سپردن کار خیر به مردم و تقویت فرآیند‌های اصلی است.