به گزارش افکارنیوز،

صاحب یک رستوران استرالیایی گفت: به‌صورت تصادفی متوجه شدم که پیک موتوری‌ام از روی غذا‌های سفارشی مشتریان می‌خورد؛ این موضوع به شدت مرا عصبانی و ناراحت کرده بود و از بالکن رستوران بر سرش فریاد کشیدم.

وی افزود: این مرد صدای مرا شنید، اما به روی خودش نیاورد و فرار کرد و دیگر به رستوران باز نگشت.

صاحب رستوران ادامه داد: این کار باعث از دست دادن مشتریان و انتقال بیماری و آلودگی می‌شود و از این به بعد در انتخاب پیک‌های موتوری دقت بیشتری خواهم کرد.