به گزارش افکارنیوز،

نام این آبزی نادر "اکسولوتل" است که به "ماهی راه رونده مکزیکی" مشهور است.