به گزارش فارس، براساس برنامه زمانی پیشبینی شده داوطلبان پذیرفته شده باید طی روزهای چهارشنبه ۳ اسفندماه و شنبه ۶ اسفندماه با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبتنام به دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند. عدم مراجعه پذیرفتهشدگان در تاریخ تعیین شده برای ثبتنام به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.

باید تمام پذیرفته‌شدگان قبل از مراجعه به دانشگاه محل قبولی جهت ثبت‌نام برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات درباره زمان ثبت‌نام، ساعت مراجعه یا مدارک مورد نیاز به سایت اینترنتی دانشگاه‌های مربوط مراجعه کنند.

از پذیرفته‌شدگانی‌که‌ حداکثر تا ۳۱ شهریورماه ۹۰ فارغ‌التحصیل‌ نشده‌اند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و قبولی آنان‌ «کان‌ لم‌ یکن» تلقی‌ می‌شود.

کارنامه نتیجه نهایی این مرحله در روز ۹ اسفندماه بر روی سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده می‌شود.

پذیرفتهشدگان نهایی در این مرحله مطابق ضوایط مجاز به شرکت در آزمون دکتری Ph.D سال ۱۳۹۱ نیستند.