به گزارش افکار نیوز،رهادی مدير روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو باباشگاه خبرنگاران با اشاره به تکذیب خبر مهر در خصوص احتمال لغو تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه که از سوی مجتهد زاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده بیان شده بود افزود: بر اساس سند تحول بنیادین مدارس در روز پنجشنبه تعطیل است.

وی اظهار داشت: مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور خانواده و زنان این خبر را تکذیب کرده و هم اکنون این خبر بر روی سایت وزارت آموزش و پرورش قابل دسترسی است.

*فرهنگیان عیدی خود را دریافت کردند

همچنین مدیر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طی بررسی های انجام شده تمامی فرهنگیان تا پایان شب گذشته عیدی خود را دریافت کردند اظهار داشت: عیدی برخی از فرهنگیان در شهرهای قم خوزستان و اصفهان پیش از ۲۵ بهمن ماه پرداخت شده و عیدی باقی فرهنگیان تا پایان شب گذشته پرداخت شد.
وی بیان داشت: در صورتی که فرهنگی از دریافت عیدی خود بازمانده بود می تواند به سایت آموزش و پرورش و بخش ارتباطات مردمی این سایت مراجعه و نسبت به دریافت عیدی خود اقدام کند.