به گزارش افکار نیوز به نقل از تکناز،نتیجه این تحقیقات نشان میدهد چارلز و باردن كه به نظر میرسید بر اثر آتشسوزی عمدی در منزل پدرشان، جان خود را از دست دادهاند، در واقع ابتدا به خاطر وارد شدن دهها ضربه محكم به سرشان كشته شدهاند، سپس در آتش سوختهاند.

پدر این دو پسر، «جاش پاول» که خود نیز در آتش‌سوزی جانش را از دست داده، به عنوان قاتل در پرونده آتش‌سوزی عمدی معرفی شده‌است.

به گفته اطرافیان قاتل، علت رفتار خشن او ناراحتی شدیدش از طلاق و جدایی از ۲ پسرش بوده و مشخص نیست همسر سابق جاش تنها چند هفته قبل از حادثه آتشسوزی ناگهان كجا رفته یا چه بر سرش آمده است.