به گزارش افکار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خودروسازی، تندر ۹۰ این شرکت نیز در جدیدترین رده بندی کیفی خودروهای ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، که توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و بر اساس میزان رضایت مشتریان برگزار میشود، با یک پله صعود در مکان دوم قرار گرفت.
گفتنی است شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، علاوه بر تعیین میزان کیفیت خودروهای تولید داخل، با بررسی میزان رضایتمندی مشتریان از خودروها، برترین خودروهای کشور را از نظر مشتریان معرفی میکند و بر همین اساس، مگان ۱۶۰۰ و تندر ۹۰ تولید شرکت پارس خودرو به ترتیب رتبههای اول و دوم جدول با کیفیتترین خودروهای کشور از نظر مشتریان را در رنج قیمتی ۲۰ الی ۳۰ و ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان دریافت کردند.